Steijer, A. (____-____)


-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1902-[1903] - Hemliga polisen - verklighetsskildringar ur svenska detektiv- och brottmålsannaler (Stockholm: Weijmers)
1903 - För brodershand - roman (Stockholm: Bokfölagsaktiebolaget Norden)