Stenhagen, Jan-Jöran
(möjligen pseud. f. Jan Freese, 1933-2007)Stenhagen, Jan-Jöran - pseudonymen bakom flera satiriska böcker om datavärlden, utgivna på 1980-och 1990-talet. Det finns goda skäl att tro att böckerna helt eller delvis är skrivna av Jan Freese, eventuellt i samarbete med Bengt Göran Wennersten, tidigare chefredaktör för tidningen Datavärlden. Böckerna är Datadyrkarna (1982), Samkörarna (1983), Infomania (1984), Dubbeldyrkarna (1986), Lucy: i tangentens riktning (1989), Från då till vad? (1990), År 00 (1996).
Freese, Jan - (1933-2007) - svensk ämbetsman, generaldirektör för Datainspektionen 1977-1986. 1986-1992 var han vice vd på Sveriges Industriförbund, 1992-1994 generaldirektör för Telestyrelsen (föregångare till PTS), 1994-1997 generaldirektör för PTS. Han var också grundare och styrelseordförande i företaget Nordisk Mobiltelefoni Sverige. - Det finns mycket som tyder på att Jan Freese stod bakom pseudonymen Jan-Jöran Stenhagen.
Text från: "ComputerSweden"

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1982 - Datadyrkarna - thriller (Stockholm: Wahlström & Widstrand) [ISBN 91-46-14113-8]
* 1983 - Samkörarna (Stockholm: Wahlström & Widstrand) [ISBN 91-46-14425-0]
x 1984 - Informania - morgondagens teknik i gårdagens samhälle - datathriller (Stockholm: Wahlström & Widstrand) [ISBN 91-46-14807-8]
* 1986 - Dubbeldyrkarna - datathriller i spionkretsar (Stockholm: Wahlström & Widstrand) [ISBN 91-46-15131-1]
x 1989 - Lucy - i tangentens riktning (Stockholm: Carlssons) [ISBN 91-7798-291-6]
1996 - År-00 (Stockholm: Bokförlaget T. Fischer & Co.) [ISBN 91-7054-814-5]