Stensson, Bo
(pseud. för Sigge Strömberg, 1885-1920)


-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1910 - Genom hvirflarna - Verklighetsskilddring från Trollhättetrakten - svensk originalroman (privatutugiven)