Stig, Sture
(pseud. f. Frans Oskar Wågman, 1849-1913)
Sture Stig hette egentligen Frans Oskar Wågman. Han prästvigdes 1873 och blev kyrkoherde i Asby i Linköpings stift 1896. Han var årsbarn med Strindberg men upplevde ett extra år i livet. De båda samlingarna Sherlock Holmes i ny belysning och Nya Sherlock-Holmes historier kom 1908 och 1910. En urvalsvolym ställdes samman och gavs ut av K. Arne Blom och bokförlaget Lindqvists som volym nr två i deras Dartmoor-serie 1976. Historierna pendlar i kvalitet men, som Jean Bolinder skriver i Jury nr 1 1973: "Dessa bägge böcker torde rendera Frans Oskar Wågman en äreplats i vår deckarhistoria, inte bara som en det tidiga 1900-talets Bo Balderson utan också som vår utan tvekan främste parodiker inom deckargenre." Offret för parodierna, Sherlock Holmes, har nog heller aldrig löjliggjorts på ett sådant sätt som då. Böckerna är svåra att få tag i och ofta alltför dyra när man väl hittar dem, till och med urvalsvolymen har skenat upp i pris. Det finns också ett svårfunnet särtryck utgivet av Celsiusbokhandeln i Uppsala från 1994 med novellen "Det underbaraste af allt" (ur Nya Sherlock-Holmes historier).
Text från: DAST Magazine, Per Olaisen, 2009-09-18,Svenska samlingar med kriminalnoveller

Frans Oskar Wågman (1849-1913)
OSCAR WÅGMAN (1849–1913) var kyrkoherde och finns representerad på bokmarknaden som nykterhetsivrare, medlem av undervisningsväsendet och östgötakännare, det sistnämnda med bland annat Vreta kloster (1904). Han skrev ett par romaner, till exempel Ur Hägersviks krönika (1912). Hans berömmelse inför eftervärlden vilar dock på två deckarparodiska novellsamlingar, utgivna under pseudonymen Sture Stig: Sherlock Holmes i ny belysning (1908) och Nya Sherlock-Holmeshistorier (1910). Läsaren möter här en Watson som är betydligt mindre imponerad av Sherlock Holmes än i Arthur Conan Doyles historier. (av Hedman Dag)
Text från: http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/WagmanFO

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1908 - Sherlock Holmes i ny belysning (Stockholm: Wahlström & Widstrand)
1910 - Nya Sherlock-Holmes historier (Stockholm: Wahlström & Widstrand)