Stigson, Arne
(pseud. f. Arne Malmberg, 1918-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1955 - Spel över dödlinje (Stockholm: Bonnier)
* 1957 - Den resandes ensak (Stockholm: Bonnier)
1958 - Mord, major! (Stockholm: Bonnier)