Strand, Hjalmar
(pseud. f. Hjalmar Pihlstrand, 1850-1914)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1893 - Prins Gustafs kärleksäfventyr eller Hofmysterier - Stockholms-roman. Förra delen (Stockholm: Carl Larsons Förlag)
1894 - Prins Gustafs kärleksäfventyr eller Hofmysterier - Stockholms-roman. Senare delen (Stockholm: Carl Larsons Förlag)