Strömberg, Åke (1916-____)


Strömberg, Frans Åke
Född 28/5 1916 av läroverksadjunkten Frans Hjalmar S. och Gunhild Emma Arnell. Fil. mag., Göteborg.
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1939 - Det röda fönstret - detektivroman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)