Styrbjörn (pseud. för E.W. Sundqvist, ____-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1894 - Millionärens arfvinge eller Underjordens fånge - förra delen - originalroman (Stockholm: E. W. Sundqvists Förlag)
1895 - Millionärens arfvinge eller Underjordens fånge - senare delen - originalroman (Stockholm: E. W. Sundqvists Förlag)