Svedenborg, Hedvig (1872-1962)


Foto från: Svenskt författarlexikon

Svedenborg, Hedvig
Pseud.: Håkan Hand
Född på Tvetaberg, Tveta socken, Stockholms län, 20/4 1872 av fil. dr Adolf Tamm och Anna Enell. Medarbetare i landsortspressen 1910-17; i Stockholms-Tidningen m. fi. sedan 1912. Gift 1) 1892 med kanslirådet Claes August Lindbeck (skilsmässa 1903); 2) 1904 med överstelöjtnanten Gustaf Vilhelm Emanuel Svedenborg.
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1916 - Spionen från Boden - roman i två volymer (Stockholm: Åhlén & Åkerlunds Förlags A.-B., 25-öresböcker, volym 27 - 28)