Thorn, Thomas (pseud. f. Ljunggren, Knut, ____-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1915 - Erik Damms tilltag (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)