Tornado, Jean (pseud. f. Gösta Palmcrantz, 1888-1978)


Foto från: Riksarkivet, Svenskt biografiskt lexikon

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1949 - Ketty Kulströms äventyr i Paris - roman (Malmö: Förlaget Intern)