Totterman, Alice
(pseud. f. Edit Unnerstad, född Tötterman, 1900-1982)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1933 - Fallet Bengtsson (Stockholm: Wahlström & Widstrand)
1934 - Fallet Malo - detektivroman (Stockholm: Wahlström & Widstrand)