Udde, T.
(pseud. f. Erik Tudeér, 1931-2001)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1983 - Strandhugg till döds (Helsingfors: Schildts)
* 1985 - Fregatten Orrdal - kriminalroman (Helsingfors: Schildts)
* 2001 - Draggen (Mariehamn: Ålands Tidnings-Tryckeri AB:s Förlag)