Vennersten, Hans (1945-____) & Sigurd, Jan (1955-____)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
x 2011 - Sanningens pris - en kriminalroman (Malmö: Mostal) ISBN 978-91-979664-0-5
x 2012 - Pomologen - en kriminalroman (Malmö: Mostal) ISBN 9789197966412
x 2013 - Ingers violin - en kriminalroman (Malmö: Mostal) ISBN 9789197966443