Vilhelmson, Franciska
(pseud. f. Ulla Sandell, ____-____)-----

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1945 - Löjtnant Jurgs sabel - detektivberättelse (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)