Vilse, Tor
(pseud. f. Svante Nyrelli, 1867-____)


Nyrelli, Svante Lundqvist
Pseud.: Tor Vilse
Född i Reslövs socken, Malmöhus län, 28/2 1867. Tidningsman, handelsföreståndare, Falkenberg.
Text från: Svenskt författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1903 - Från vilsna foglars bo - Bilder ur lifvet upptecknade direkt ur fengelsets värld (Skellefteå, Emil Östers Förlag)