Foto från: "De tre gracerna" (2011)

Nils Wahlbom
föddes 19 februari 1919 och avled i maj 1993. Som ung var han skådespelure, bland annat vid Vasateatern i Stockholm.
Under hela livet sysslade han med konstnärlig verksamhet men försörjde sig aldrig på heltid med skrivande eller målande utan hade alltid en borgerlig sysselsättning som bas.
Under de sista 20 åren av sitt liv arbetade han som korrekturläsare på DN och var samtidigt skicklig och entusiastisk klubbinstraktör i Svenska jiujitsuförbundet. Han startade och ledde omtalade kurser i självförsvar i huvudstaden.
Text från: "De tre gracerna" (2011)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
2011 - De tre gracerna [manuskriptet fullbordat av Kjell E Genberg] (Bromma: MBF Bokförlag, Alibi Deckare) [ISBN 978-91-85635-36-8]