Wahlöö, Per (1926-1975)


Foto från: "Stålsprånget" (1968)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
19__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -
20__ -