Wahlström, Gunilla O. (1943-____)


Gunilla O. Wahlström har skrivit en rad välkända fackböcker som vänder sig till lärare och andra professionella pedagoger. I Blott en ljudande malm använder hon sina djupa psykologiska insikter inom en för henne ny genre, kriminalberättelsen.
Text från: "Blott en ljudande malm" (1999)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1999 - Blott en ljudande malm - en kriminalhistoria (Stockholm: Runa Förlag AB)
2001 - Där din skatt är - kriminalhistoria (Stockholm: Runa)