Westerberg, Sven (1945-___)


Foto från: "Onsalaaffären" (1987)

Sven Westerberg är född 1945 och uppvuxen i Partille utanför Göteborg. Han har tagit en fil kand-examen vid Göteborgs universitet och har under flera år arbetat som socialsekreterare och undervisningskonsulent vid det Norska Flyktingrådet. Sedan slutet av sjuttiotalet arbetar han som adjunkt vid en högstadieskola utanför Kongsvinger.
ONSALAAFFÄREN är hans första bok, och han har skrivit den därför att han "alltmer kommit att plågas av de djupa gränsskogarnas tristess". Handlingen i boken är förlagd till platser där han mycket hellre skulle vistas.
Text från: "Onsalaaffären" (1987)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1987 - Onsalaaffären - thriller (Stockholm: Tidens Förlag) [ISBN 91-550-3239-7]
1989 - Pragincidenten - thriller (Stockholm: Tidens Förlag) [ISBN 91-550-3438-1]
1991 - Kabinettssekreteraren - thriller (Stockholm: Tidens Förlag) [ISBN 91-550-3727-5]
1994 - Göteborgsmorden - thriller (Stockholm: Tidens Förlag) [ISBN 91-550-3785-2]
* 1996 - Skuggan av Vasa högre allmänna läroverk (Stockholm: Rabén Prisma/Arleskär) [ISBN 91-518-3063-9]
* 1998 - Det gåtfulla mordet i Partille - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker förlag AB) [ISBN 91-7029-348-1]
* 1999 - Guds fruktansvärda frånvaro - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker förlag AB) [ISBN 91-7029-391-0]
* 2000 - Judinnans tystnad - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker förlag AB) [ISBN 91-7029-415-1]
* 2002 - Abonnemanget har upphört, hänvisning saknas - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker förlag AB) [ISBN 91-7029-484-4]
* 2003 - Andras väg har rastplatser i solen - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker förlag AB) [ISBN 91-7029-526-3]
* 2006 - Flugfiskaren - kriminalroman (Göteborg: Tre Böcker förlag AB) [ISBN 91-7029-608-1]
2012 - Onsala, höstvinden och T.S. Elliot (Göteborg: Tre Böcker förlag AB) [ISBN 91-7029-720-5]
2014 - Ovissheten (Göteborg: Tre Böcker förlag AB) [ISBN 978-91-7029-746-5]