White, Richard G.
(pseud. f. _____)Okänd pseudonym.

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1969 - Dubbelagent under Eros lagar (Köpenhamn: Nordisk Bladcentral A/S) [PORR-ROMAN i Agent-genren]