Wide, Gustaf
(pseud. för Axel Kerfve, 1863-1938)


KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1903 - Helsingelif - roman (Stockholm: Wilh. Siléns Förlag)