Wide, Harald (1904-1938)


Foto från: "Den kvävda världsbranden" (1933)

Uppvuxen i ett professorshem i Uppsala och sedermera bosatt och acklimatiserad i Paris, har HARALD WIDE redan före 30-årsåldern skapat sig en namn som äventyrsförfattare av hög klass. Rapp och kultiverad stil, raffinerat skicklig komposition och framför allt fartfylld och omväxlande handlig – »händelsefrekvens», för att begagna hans eget slagord – äro de utmärkande egenskaperna för hans pennas alster.
Text från: "Mobiliseringsplanen" (1934)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1929 - S:t Andreas huvud - äventyrsroman (Stockholm: Albert Bonniers Förlag)
1931 - Ikonen från U. R. S. S. - äventyrsroman (Stockholm: A.-B. Chelius & Co.)
1931 - Öden vid Adria - kriminalroman (Stockholm: Akteibolaget Chelius & Co.)
1933 - Den kvävda världsbranden - äventyrsroman (Stockholm: Hugo Gebers Förlag)
1934 - Mobiliseringsplanen - en roman om "det hemliga spelet" (Stockholm: Lars Hökerbergs Bokförlag)
1935 - Den bevingade döden - detektivroman (Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag)
1936 - Lappmarksmysteriet - äventyrsroman (Helsingfors: Holger Schildts Förlag)