Wilkins, Robinson
(pseud. f. Harald Johnsson, 1886-1936)Foto från: Svenskt Författarlexikon

Robinson Wilkins
är pseudonymen för en svensk författare, som genom en lång rad av arbeten på såväl romandiktningens, novellistikens som lyrikens område dokumenterat sig som en av vårt lands erkänt främsta krafter av den yngre generatiouen. Med dessa detektivromaner, till vilka A.-B. Dahlberg & Co:s förlag förvärvat sig ensamrätten, har han vunnit den lika välförtjänta som sällsynta segern att än en gång kunna slå igenom, oberoende av sitt verkliga namns popularitet, och förklaringen till hans nyförvärvade ryktbarhet ligger icke långt borta.
Det är först och främst den borne diktaren, som fört pennan: det är glödande fantasi oeh liv och skälvande spänning från den första raden till den sista, man ryckes med, man lever med, intet slappas, och dramat stegras sida från sida på ett sätt, till vilket få detektivförfattare kunna uppvisa motstycke. Härtill kommer även, att hans böcker äro i ordets bästa bemärkelse god litteratur. Han lägger icke intressets tyngdpunkt vid brottet utan vid dess upptäckt och beivrande, och Fred Hellington, rättvisans och rättrådighetens geniale representant är den allt dominerande figuren. Alla föräldrar kunna därför med trygghet lämna i sina barns händer en bok av Robinson Wilkins.
Den enorma popularitet dessa detektivskildringar vunnit visas icke blott av de svenska rekordupplagor, vari de utgått, utan även därav, att redan några få månader efter den första volymens offentliggörande samtliga böckers utgivande förberedes i såväl Tyskland som Norge, medan underhandlingar pågå med andra länder.
Text från: Aktiebolaget Dahlberg & Co:s Förlag, 1916

Johnsson, Karl Olof Harald
Pseudonymer: Bengt Bernfeldt; Berndt Bernfeldt; Gran Sehiöldbrand; Max Miller; Robinson Wilkins.
F. i Östra Broby socken, Kristianstads län, 22/7 1886 av garverifabrikören Olof J. och Bengta Johnsson. Studentexamen i Kristianstad 1904; universitetsstudier i Lund 1904-08. Medarbetare i Lunds Dagblad m. fl. tidningar 1907-10. Litterär rådgivare för Åhlén & Åkerlunds förlag 1910-13, därefter för A.-B. Dahlbergs förlag. Anställd i Skandinavisk Filmcentral 1919-20. Författare. Död 30/4 1936.
Text från: Svenskt Författarlexikon

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
* 1915 - Det svarta strecket - detektivroman (Stockholm: Aktiebolaget Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 115)
1915 - De tre ormögonen - detektivroman (Stockholm: Aktiebolaget Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 122)
* 1915 - Den röda grevinnan - detektivroman (Stockholm: Aktiebolaget Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 130)
1915 - Tom Teges pekfinger - detektivroman (Stockholm: Aktiebolaget Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 140)
1916 - Den vita handen (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 146)
1916 - Den grå bindeln - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 152)
1916 - De ovala ringarna (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 170)
1916 - Den döda hämnerskan - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 175)
1916 - Handen med sju fingrar - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 180)
1916 - Dödsmasken - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 190)
1916 - Doktor Bertrams två hjärtan - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 197)
1916 - Den rutiga skuggan (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 205)
* 1916 - Den fjärde främlingen - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag)
1916 - I förbund med döden - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 210)
1916 - Det sista tolvslaget - detektivroman (Stockholm: Dahlberg)
1917 - Fallet Roxen - detektivroman (Stockholm: Dahlbergs Förlags A.-B., Detektiv- och Äventyrsromaner)
1917 - Furstinnan med smaragderna - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 218)
1917 - Kedjan med de tre länkarna - detektivroman (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Romanbiblioteket 228)
1917 - Max Marcus' kikare - detektivroman (Dahlbergs Förlags A.-B., Romanbiblioteket 278)
1918 - De tre Rubens - detektivroman (Stockholm: Dahlbergs Förlags A.-B., Dahlbergs romanbibliotek 3)
* 1918 - Nyckeln med silverringen - detektivroman (Stockholm: Dahlberg, Dahlbergs romanbibliotek 10)
1918 - Dödens maskerad - detektivroman (Stockholm: Dahlberg)
1918 - Fröken Duvals nejlikor - detektivroman (Stockholm: Dahlberg)
1918 - Den gröna gnistan - detektivroman (Stockholm: Dahlberg, Dahlbergs romanbibliotek 30)
1918 - Knivarnas klubb - detektivroman (Stockholm: Dahlberg, Dahlbergs romanbibliotek, 44)
1919 - Dödssignalen - svenskt original (Stockholm: Wahlström, Detektivbiblioteket 83)
1919 - Donald Dolmas diamanter - detektivroman (Stockholm: Wahlström)
1919 - Det svarta rummet - detektivroman (Stockholm: Wahlström, Detektivbiblioteket 86)
1920 - De tolv sigillen - detektivroman (Stockholm: Wahlström)
1926 - Mr Carltons hämnd - äventyrsroman (Stockholm: Chelius, Chelius romanserie 163)
1936 - Falluckans hemlighet - detektivroman [= 1915 - Tom Teges pekfinger] (Göteborg: Romanförlaget)
1945 - Rovriddarens hemlighet - detektivroman [= 1918 - De tre Rubens] (Göteborg: Romanförlaget, Nyckel-böckerna 168)
* 1945 - Det stålblå hotet - detektivroman [= 1918 - Knivarnas klubb] (Göteborg: Romanförlaget, Nyckel-böckerna 174)