Wimmermark, Karsten
(pseud. f. Nils Idström, 1900-____)Foto från: "Kriminalen slår till" (1950)

Karsten Wimmermark pseudonym för journalisten och filmmannen Nils Idström har på ett par-tre år blivit en av landets populäraste och mest uppskattade författare. Efter tvenne uppseendeväckande socialreportage och bestsellers, BIRGERJARLSGATAN och TVÅ TRAPPOR ÖVER GÅRDEN, bägge filmade och stora succéer både i Sverige och runt om i Europa! kom han med den skarpögda och satiriska romanen ur teaterns värld, FLICKA I RAMPLJUS, som rönt samma omedelbara uppskattning som hans övriga böcker.
Med föreliggande volym, KRIMINALEN SLÅR TILL!, fortsätter Karsten Wimmermark kedjan av sina på autentiskt material byggda reportage . . .
Text från: "Kriminalen slår till" (1950)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1950 - Kriminalen slår till (Danderyd: Skania Förlag)
* 1952 - Farlig kurva (Stockholm: Racings Förlag)