Wingenfeldt, Arne (1914-____)


Foto från: "Spår i spiral" (1955)

-----
Text från: " " (19__)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1955 - Spår i spiral (Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag, Wahlströms månadsdeckare)
* 1958 - Räkna med mord! (Stockholm: Fritzes)