Witt, Otto (1875-1923)
(pseud. Sam King)

OTTO WITT (1875-1923) växte upp vid Falu koppargruva, arbetade under många år som gruvingenjör, men ägnade sig från 1912 och framåt uteslutande åt skriftställeri och uppfinnarverksamhet. Han skrev det han själv kallade vetenskapliga romaner, framtidsromaner eller tekniska sagor i akt och mening att sprida kunskap om naturvetenskap och teknik. Målet för sitt skrivande angav han som "att avlyssna vardagens krafter och föremål deras lockande hemligheter". Åren 1916-1920 utgav han även tidskriften Hugin. Tidskrift för naturvetande i roande form, till vilken han själv bidrog med allt innehåll. I tidskriften återfinns bland annat en av Witt utarbetad annonstyp där företag får sina produkter omskrivna i noveller omfattande en sida. I sagostil berättar tingen där själva om sin tillkomst och sina egenskaper. Denna modell för marknadsföring presenterades även i bokform: Ett nytt annonssystem samt ett femtiotal textannonser som prov (1917). I Witts romaner, influerade av Jules Verne och Camille Flammarion, är hjälten ofta en ung ingenjör som löser ett tekniskt problem, så i exempelvis Det mystiska ljuset (1912) och Jordens inre (1912). Flertalet romaner är också av mer renodlat spekulativt slag, som De sista människorna (1911) och Skapelsen. Urtidsroman (1912). Witt författade även ett antal detektivromaner, bland vilka kan nämnas De svarta kulorna (1913) och Löjtnant von Sterners detektivbragd (1914) samt flera äventyrsböcker, som Ett drama på havet. Romantiserad skildring från världskriget (1914) och Orangeriets hemlighet (1916).
Text från: Andreas Nyblom, "Giv åt släktet gosselynne, hoppfull håg och fantasi", Tvärsnitt, nr 3, 2002. (Jag hittade informationen på http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/WittO)

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
1907 - Kanalteorien: skisser och utkast till lösning af jordelifvets gåta: hägringar mot vetenskaplig grund (Stockholm: Fritze) [SF]
1911 - De sista människorna - roman (Göteborg: Åhlén & Åkerlund) [SF]
1912 - Skapelsen - urtidsroman (Göteborg: Åhlén & Åkerlund) [SF]
1912 - Det mystiska ljuset - roman (Göteborg: Åhlén & Åkerlund, Åhlén & Åkerlunds enkronas-böcker no. 124) [SF]
1912 - Det magnetiska luftskeppet (Stockholm: Bonniers) [SF]
1912 - Jordens inre - roman (Göteborg: Åhlén & Åkerlund, Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker af svenska förförfattare) [EJ KRIM]
1912 - Guldgrufvan - roman (Göteborg: Åhlén & Åkerlund, Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker af svenska förförfattare 7, biläggshäfte till Vecko-Journalen)
x 1913 - Den stulna guldgrufvan - originalberättelse för Guldsmeds-posten (Stockholm: Guldsmeds-postens följetongsbibliotek) [72 s.] [återutgiven i bokform 1917 på Hugins förlag)]
1913 - De svarta kulorna - detektivroman (Stockholm: B. Wahlströms Förlag)
1913 - En samling sagor och berättelser (Stockholm, Sagas julbok) [SF]
1913 - I de sväfvande trädgårdarne (Stockholm: E. Lundquists bokförlag) [SF]
1914 - Den underbara spegeln (Göteborg: Förlagsaktiebolaget Västra Sverige) [SF]
1914 - En tusenårig hemlighet (Göteborg: Förlagsaktiebolaget Västra Sverige) [SF]
1914 - Tekniska sagor för stora och små (Stockholm: Hökerberg) [SF]
1914 - W. S. W. - 72° - detektivroman (Stockholm: B. Wahlströms Förlag)
x 1914 - Löjtnant von Sterners detektivbragd (Stockholm: A.-B. Dahlberg & Co.)
1914 - Monsieur X - detektivroman (Stockholm: Nordiska Förlaget, Detektivbiblioteket 1)
x 1914 - Mysteriet i Heavyfängelset - detektivroman för Stockholms-Tidningen (Stockholm: Stockholms-Tidningen)
1914 - Mysteriet i Heavyfängelset - detektivroman (Stockholm: Nordiska Förlaget, Detektivbiblioteket 4)
1914 - Den blåa diamanten - detektivroman (Stockholm: Nordiska Förlaget, Detektivbiblioteket 8)
x 1914 - Det mystiska U - detektivroman för Stockholms-Tidningen (Stockholm: Stockholms-Tidningen)
1914 - Ett drama på havet - Romantiserad skildring från världskriget (Stockholm: B. Wahlström, B. Wahlströms 25-öresböcker no. 149) [EJ KRIM]
1915 - Räddad till livet - detektivroman (Stockholm: Åhlén & Åkerlund, Åhlén & Åkerlunds enkronasböcker 204)
1915 - Assar Werns triumf - detektivroman (Stockholm: B. Wahlströms Förlag, Detektivbiblioteket 6)
1915 - Krigets tekniska sagor (StockholM: Lars Hökerberg) [SF]
1915 - Hur månen erövrades, (Stockholm: Bonniers) [SF]
1915 - Amerikas hämnd för Lusitania - romantiserad skildring (Stockholm: Åhlén & Åkerlund) [SF]
1915 - Allt för honom - roman för Stockholms-Tidningen (Stockholm: Stockholms-Tidningen) [EJ KRIM]
1916 - Orangeriets hemlighet - roman - originalberättelse för Hugin (Stockholm: Hugins förlag, följetong i Hugin?) [SF]
1916 - Jättediamanten - roman (Stockholm: Åhlén & Åkerlund) [EJ KRIM]
1916 - Guldfursten - pojkbok - originalberättelse för Hugin (Stockholm: Hugins förlag, följetong i Hugin?) [POJKBOK]
1917 - Den stulna guldgruvan (Stockholm: Hugins förlag) - se 1913
1917 - Kvinnan - sagodikt i fyra episoder (Stockholm: Hugins förlag) [SF]
1917 - Järnmatadoren - pojkbok - originalberättelse för Hugin (Stockholm: Hugins förlag, följetong i Hugin?) [POJKBOK]
1917 - Den hemlighetsfulla stjärnan - fantastisk roman / en roman om astronomi och världsfred (Stockholm: Hugins förlag) [SF]
1918 - Slottet i Lappland - äventyrsroman - originalberättelse för Hugin (Stockholm: Hugins förlag, följetong i Hugin?) [EJ KRIM]
1919 - Ur havet - roman (Stockholm: Hugins förlag) [EJ KRIM]
1921 - Motala Ströms hemlighet - detektivroman (Norrköping: "Witts Ord om svenska städer") [utgiven som reklam för en affär]
Småskrifter av Otto Witt:
(Tidskriften Hugin publicerades av Otto Witt med 85 nummer från 1916 till 1920)
Källa för titlarna från tidskriften Hugin är http://www.lysator.liu.se.

1916 - Den gamla blyertspennan (Hugin, 1/7 april 1916)
1916 - Sagan om karaktären (Hugin, 1/7 april 1916)

1916 - Gubben Grans tårar (Hugin, 2/odaterad [april 1916])
1916 - Något om de ting som icke synas (Hugin, 2/odaterad [april 1916})
1916 - Siaren (Hugin, 2/odaterad [april 1916])
1916 - Öknens hemlighet (Hugin, 2/odaterad [april 1916]

1916 - Blommornas viskning (Hugin, 3/7 maj 1916)
1916 - En minnesfäst i bergets salar (Hugin, 3/7 maj 1916)
1916 - Den raka vägen är ej alltid den bästa (Hugin, 3/7 maj 1916)
1916 - Skogens grumlade källa (Hugin, 3/7 maj 1916)
1916 - Synålens vandringar (Hugin, 3/7 maj 1916)

1916 - Den svagaste punkten (Hugin, 4/21 maj 1916)
1916 - Något om tidens ström, reservoarpennan och månstenar (Hugin, 4/21 maj 1916)
1916 - Tystnadens välljud (Hugin, 4/21 maj 1916)
1916 - Världens minsta lindansare (Hugin, 4/21 maj 1916)

1916 - Den söndriga slöjan (Hugin, 5/7 juni 1916)
1916 - Författarens småtroll (Hugin, 5/7 juni 1916)

1916 - De tre formerna (Hugin, 8/21 juli 1916)
1916 - Den buckliga plåtcylindern (Hugin, 8/21 juli 1916)

1916 - Blixtens hemligheter (Hugin, 9/7 augusti 1916)
1916 - Niklas Winters experiment (Hugin, 9/7 augusti 1916)

1916 - Affärsmännens ABC (Hugin, 11/7 september 1916)
1916 - Det kraftigaste skurmedlet (Hugin, 11/7 september 1916)
1916 - En »svinaktig» uppfinning (Hugin, 11/7 september 1916)

1916 - Pjåsk (Hugin, 12/21 september 1916)
1916 - Kometernas natur (Hugin, 12/21 september 1916)

1916 - Världsdoktorn (Hugin, 13/7 oktober 1916)

1916 - Den moderna askungen (Hugin, 14/21 oktober 1916)
1916 - Lustjaktens hemlighet: Ett förslag till skärgårdens försvar (Hugin, 14/21 oktober 1916)

1916 - De heta tårarna (Hugin, 15/7 november 1916)

1916 - Den vackra kråksången (Hugin, 16/21 november 1916)
1916 - F. A. S. (Hugin, 16/21 november 1916)

1916 - Den hemlighetsfulla fabriken (Hugin, 17/7 december 1916)
1916 - Varifrån vinden kom (Hugin, 17/7 december 1916)

1916 - Den underliga tävlingen: Julberättelse (Hugin, 18/21 december 1916)
1916 - Sylvester (Hugin, 18/21 december 1916)

1919 - Arbetets faror (Hugin, 10/15 sept 1919)
1919 - Hemligheten med radiumgruvan (Hugin, 10/15 sept 1919) [kriminalnovell]

Övriga titlar funna på Wikipedia, men utan referenser:
Spökspegeln
Räddad ur dyn
En stulen statshemlighet
Ödets osynliga trådar
Slottsherrens hemlighet
En sommarsaga