Zoé
(pseud. f. Johan Anshelm Häthén, ____-____)


Johan Anshelm Häthén
Tidningsredaktör i Göteborg.

KRIMINAL- och ÄVENTYRSLITTERATUR:
18__ -
18__ -
1890 - Göteborgs hemligheter - romantiserad skildring ur göteborgslifvet i början af detta århundrade (Göteborg: Aug. Odéns Förlag)
18__ -
18__ -
18__ -