Originalupplagor av svensk
kriminal- och äventyrslitteratur

sorterade efter utgivningsår
Här finns även vissa böcker av utländska författare, vilka berör svenska brott som t.e.x. Kreugermordet, Hajby- och Kejne-affärerna, Palmemordet m.fl.
Dessutom finns här böcker som är skrivna av svenska/svenskfödda författare, men som först publicerats på annat språk än svenska, innan en svensk upplaga utgivits.

1837

F. L. R., 1837, Sjömans-Hustrun - Sann Händelse [detektivroman] - SÅLD


1838

Almqvist, Carl Jonas Love, 1838, Skällnora qvarn [ingår i Fria fantasier eller Törnrosens bok, Ny fortsättning band XI} [detektivroman] - SÅLD


1844
Följande böcker är ej kriminallitteratur:
-S-N., 1844, Mordnatten i Kauhajoki - sann berättelse från sista finska kriget [krigsroman]
(Krigsroman som ej har med kriminalgenren att göra.)
-S-N., 1844, Mordnatten i Kauhajoki - sann berättelse från sista finska kriget [krigsroman] - TILL SALU


1851

Ridderstad, C. F., 1851, Samvetet eller Stockholms-mysterier - roman - Första delen [kriminalroman] - SÅLD
Ridderstad, C. F., 1851, Samvetet eller Stockholms-mysterier - roman - Andra delen [kriminalroman] - SÅLD
Ridderstad, C. F., 1851, Samvetet eller Stockholms-mysterier - roman - Tredje delen [kriminalroman] - SÅLD


1861

Adam, Herman, 1861, Nemesis eller Bidrag till Stockholms-mysterier


1869

Govenius, Lars Johan, 1869, Lif och död eller Branden vid Glasbruksgatan år 1840 - novell [kriminalnovell] - SÅLD


1873

Gerard, Claude, 1873, Det obrutna brefvet [ingår i "Onkel Benjamins album - Små hvardagshistorier"] [detektivroman] - SÅLD
Gerard, Claude, 1873, Hastfordska vapnet [ingår i "Onkel Benjamins album - Små hvardagshistorier"] [detektivroman] - SÅLD


1875

[anonymt utgiven], 1875, Det gräsliga mordet på Sofia Dahlberg i Södra Teaterhuset 28 september 1875 - jemte hennes lefnadsbeskrifning och porträtt


1877

[anonymt utgiven] (Sundblad, Johannes), 1877, Smuglarens dotter - Svenskt original, förra delen & senare delen [kriminalroman med verklighetsbakgrund]
- TILL SALU


1879

Bruzelius, Janne, 1879, En ödets kastboll [kriminalroman] - SÅLD
ett annat exemplar av samma bok där det saknas 6 sidor mitt i handlingen - TILL SALU


1881

Mystifax, 1881, Krossade illusioner - personer och händelser ur Stockholms-, småstads- och landtlifvets mysterier, antecknade och sammanlänkade ur minnet och fantasien


1882

B......, Th., 1882, Husarens dotter - romantiseradt minne från södra Sverige [kriminalroman] - SÅLD
Bruzelius, Janne, 1882-1883, Stockholms-Interiörer I-III [kriminalroman] - TILL SALU


1883

Brn, J-y, 1883, Armbandet eller den klufvna ormen
Brn, J-y, 1883, Arthur Grip - berättelse
Sigurdsson, Sigurd, 1883, Helvetets trappor - några skuggbilder
Swahn, Christer, 1883, En hospitalshistoria [detektivroman] - TILL SALU


1885

Lodbrok, 1885-1886, Sista styfverns trappor - roman ur det moderna stockholmslifvet
Villatjufven, 1885-1886, Villatjufvens lefnadsöden - berättade af honom sjelf i fängelset - 1:a & 2:a delen


1888

Moore, John, 1888, Sju dagar och sju nätter - Ur en detektivs Anteckningar [detektivroman] - TILL SALU


1889

Fincke, Friherre von, 1889 - Det stulna namnet - Brottmålroman - skildringar ur stockholmslifvet från Bernadotternas tidehvarf
Moore, John, 1889, Diamantstölden - Ur en detektivs Anteckningar 2 [detektivroman] - SÅLD


1890

Hansson, Ola, 1890, Skæbnenoveller (svensk författare som publicerades i Danmark)
Zoé, 1890, Göteborgs hemligheter - Romantiserad skildring ur göteborgslifvet i början af detta århundrade [kriminalroman] - SÅLD
O. A-n., 1890, En blodfläckad hemlighet - romantiserad berättelse ur göteborgslifvet i början af detta århundrade - 2:a serien till Göteborgs hemligheter - Bearbetning och lokalisering af O. A-n. [kriminalroman] - SÅLD
ett förlagsband med "En blodfläckad hemlighet" i 1:a-upplaga och "Göteborgs hemligheter" från 1891 - TILL SALU


1891

Grönstedt, Johan, 1891, Josephine Lööf - stockholmsbilder vid seklets slut
[anonymt utgiven], 1891 - Förmyndaren - eller guldets makt - en qvinnoroman från våra dagar, första bandet
[anonymt utgiven], 1891 - Förmyndaren - eller guldets makt - en qvinnoroman från våra dagar, andra bandet


1892

Chicot, 1892, "Schappad"


1893

Pierre, Prins, 1893, Stockholms-detektiven - brottsmålsroman - nytt svenskt original [kriminalroman] - SÅLD
Sm. P., berättad för, 1893, Också en spökhistoria [kriminalnovell] - SÅLD
Strand, Hjalmar, 1893, Prins Gustafs kärleksäfventyr eller Hofmysterier - Stockholms-roman - Förra delen [kriminalroman] - TILL SALU


1894

Brn., J-y, 1894, Dolda brott - ur Stockholms mysterier
Brn., J-y, 1894, Vålnaden på Tyresö - roman
Strand, Hjalmar, 1894, Prins Gustafs kärleksäfventyr eller Hofmysterier - Stockholms-roman - Senare delen [kriminalroman] - TILL SALU
Styrbjörn, 1894, Millionärens arfvinge eller Underjordens fånge - förra delen - originalroman


1895

Styrbjörn, 1895, Millionärens arfvinge eller Underjordens fånge - senare delen - originalroman


1896

Brn, J-y, 1896, Ebba Brahes Ring - Svenskt Original (Svensk Amerikanska Posten - USA, Minnesota, Minneapolis)

Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Björnsson, Rudolf, 1896-1897, Bakom fälda rullgardiner - Sedeskildringar ur Stockholmslifvet, del I & II [sedeskildring]
(Boken finns med i Hedman-Morelius, Ivan, 1986, Kriminallitteratur på svenska 1789-1985, samt i Vigren, Jim, 2013, Illustrerad prisguide över Svensk spänningslitteratur 1837-2000.)


1897

Adalbert, 1897, Ett äfventyrarlif - romantiserad skildring af mästertjufven Tullbergs lefnadsöden [verklighetsbaserad kriminalroman] - SÅLD
Dahl, Mattis, 1897, Brott och straff - svensk kriminalroman, förra delen
Hansson, Hans, 1897, Återfunnen - verklighetsskildringar ur stockholmslifvet


1898

Björnsson, Rudolf, 1898, Vackra Marie - roman ur stockholmslifvet
Dahl, Mattis, 1898, Brott och straff - svensk kriminalroman, senare delen


1899

Axberg, Egron, 1899, Kampen om två millioner - svensk kriminalroman, första delen
Kerfve, Axel, 1899-1900, Gunnar Holms minnen - ur en stockholms-detektivs dagbok, Del 1-4 - TILL SALU
     Innehåller:
     1. Den vackra grevinnan [detektiv-/polisroman]
     2. Mordet på Södra Teatern [sedeskildring]
     3. Hans Höghets älskarinna [detektiv-/polisroman]
     4. Falska doktorn [kriminalroman]


1900

Axberg, Egron, 1900, Kampen om två millioner - svensk kriminalroman, andra delen
Axberg, Egron, 1900, Kampen om två millioner - svensk kriminalroman, tredje delen
Grahn, Rickard, 1900, Arbetarens brud - originalroman, förra delen
Lindholm, Fredrik, 1900, Skuggor - roman ur det moderna samhällslifvet, del 1 och 2


1901Björnsson, Rudolf, 1901-1902, I gyllene skam - sederoman ur stockholmslifvet
Grahn, Rickard, 1901, Arbetarens brud - originalroman, andra delen
Jarl, Sigvald, 1901, Brottsliga lidelser - berättelse från börds- och börs-världen
Jarl, Sigvald, 1901, Storm och stiltje - daguerre-typer ur storstadsvärlden
Jarl, Sigvald, 1901, Lifs-öden - skioptikonbilder från Stockholms horisont
Linders, Emil, 1901, Länsman Gade - en helsingehistoria
Ågren, Robert, 1901, På brottslig stig - blad ur kärlekens tragedi
[anonymt utgiven], 1901, Oskyldig på Långholmen - handlingar i Fridmanska målet


1902Arnheim, Folke, 1902-1904, Brottsliga bragder eller Striden om en grefvekrona - svensk kriminalroman - 3 vol. (röda pärmen) [kriminalroman] - SÅLD
Arnheim, Folke, 1902-1904, Brottsliga bragder eller Striden om en grefvekrona - svensk kriminalroman - 3 vol. (blåa pärmen) [kriminalroman]
Boström, Gustaf, 1902, Ur äfventyrens verld eller verldens lustigaste brottmålshistoria eller en liten sagobok om en försäkringsinspektörs vedermödor, eller hur man på falskbiljett gör sin entre i fängelse och på hospital och därför, om också ej så hastigt, ändock ganska hastigt åker ut igen - 1sta Häft. [dokumentär berättelse om ett "justitemord"] - TILL SALU
Boström, Gustaf, 1902, Ur äfventyrens verld eller verldens lustigaste brottmålshistoria eller en liten sagobok om en försäkringsinspektörs vedermödor, eller hur man på falskbiljett gör sin entre i fängelse och på hospital och därför, om också ej så hastigt, ändock ganska hastigt åker ut igen - 2dra Häft. [dokumentär berättelse om ett "justitemord"] - TILL SALU
Geijerstam, Gustaf af, 1902, Nils Tufvesson och hans moder - bonderoman
Granfelt, Anton, 1902, Zandahls kanon - äfventyrsskildring
Jarl, Sigvald, 1902, Öga för öga eller Merkurius och Justitia bundsförvandter - skildringar ur Stockholmslivet
Konungens Befallningshafvande i Blekinge län, 1902, Instruktion för Polisen i Karlshamn [ordningsregler för polismän] - TILL SALU
Steijer, A., 1902-[1903], Hemliga polisen - verklighetsskildringar ur svenska detektiv- och brottmålsannaler
Troligen översättning:
[anonymt utgiven], 1902, Fru Humberts 100 miljoner och hennes tomma kassaskåp [verklighetsbaserad kriminalroman] - TILL SALU


1903Axberg, Egron, [1903] årtal saknas, Kampen om två millioner - svensk kriminalroman, fjärde delen
Benzon, Karl, 1903, Detektivbragder eller Stockholmsmysterier [detektivnoveller] - TILL SALU
C. R. A., 1903, Helga Morton eller Den hvita gestalten på Porsholm
Forssman, Gunnar, 1903-1904, Julia eller Bråvikens pärla - svenskt original
Lagerlöf, Selma, 1903[-1904], Herr Arnes penningar [verklighetsbaserad historisk kriminalroman] - TILL SALU
Steijer, A., 1903 - För brodershand - roman [kriminalroman] - SÅLD
Vilse, Tor, 1903, Från vilsna foglars bo - Bilder ur lifvet upptecknade direkt ur fengelsets värld
Wallander, Hjalmar, 1903, Spöket på Hålltorp - roman
Werner, August, 1903, Förnäma äfventyrare eller Guld och gift - svensk originalroman. Del 1
Wide, Gustaf, 1903, Helsingelif - roman


1904

Lange Kurt, 1904, En storstads skuggsidor - sederoman fråv våra dagars Stockholm
Selmer-Geeth, Harald, 1904, Min första bragd - detektivroman
Werner, August, 1904, Förnäma äfventyrare eller Guld och gift - svensk originalroman. Del 2


1905

B. A. B., 1905-1906, Majlidens ros - Romantiserade Göteborgsmysterier från midten af 1800-talet
Söderberg, Hjalmar, 1905, Doktor Glas [roman om en mördare] - SÅLD


19061906, Illustreradt Godtköps-Bibliotek (= Göteborgs-Följetongen Illustrerat Romanblad, 3:dje årgången) - SÅLD
B. A. B., 1906, Majlidens ros - Romantiserade Göteborgsmysterier från midten af 1800-talet
Falk, Hugo, 1906, Flickorna på Kåreholm - PRESENTUPPLAGA, No. 14 av 20 [kriminalroman] - TILL SALU
Holm, Gunnar, 1906, Magneten - Stockholmsroman - SÅLD
Lundberg, John, 1906-1907, Den stulna skatten eller Blodskriften på kajutväggen - äfventyrsroman (bruna pärmen) [kriminalroman] - TILL SALU
Lundberg, John, 1906-1907, Den stulna skatten eller Blodskriften på kajutväggen - äfventyrsroman (blågröna pärmen) [kriminalroman] - SKÄNKT TILL SVENSKA DECKARBIBLIOTEKET
Wahlenberg, Anna, 1906, Förbrytare - skildringar


1907

Christianson, Edwin, 1907, Röjd ur vägen - kriminalroman
Heinitz, Ralf, 1907, Mr Swanson, Wexelgren & C:o. - detektivroman från Stockholm [roman om en förskingrare] - SÅLD
ett annat häftat exemplar av samma bok - TILL SALU
Isberg, A. U., 1907, Malmborgska mordet - ur Malmö Stads Btottsmålskrönika
Johansson, Anna Mathilda Cecilia Johannesdotter, 1907, Den undre världen - en lifshistoria [verklighetsskildring] - SÅLD
Sardoux, Leon, 1907, Den glada änkan - roman
Thomasson, Nils, 1907, Hemlighetsfulla makter - roman ur Stokholmslifvet - Första delen & Senare delen


1908Benzon, Karl, 1908, Den oväntade passageraren - roman från ett stationssamhälle
K. A-d-e., 1908, Fondmäklaren och millionarvtagerskan - roman skildrad ur verkligheten
Lindblom, Ernst, 1908, Den svensk-amerikanske Sherlock Holmes - berättelser från Chicago [1-kronasomslaget] - [innehåller 12 detektivnoveller, 1 skälmnovell, 4 kriminalnoveller & 1 äventyrsnovell] - OBS: Med dedikation "Till Comtesse Christina Nilsson de Casa Miranda, med utmärkt högaktning och tacksamhet från förf. Ernst Lindblom" (= en personlig dedikation till den världsberömda svenska operasångerskan Kristina Nilsson 1843-1921). - TILL SALU
Lindblom, Ernst, 1908, Den svensk-amerikanske Sherlock Holmes - berättelser från Chicago [65-öresomslaget] - [innehåller 12 detektivnoveller, 1 skälmnovell, 4 kriminalnoveller & 1 äventyrsnovell] - SÅLD
Rosengren, Gustaf, 1908, Den store okände - detektivroman från Stockholmstrakten [detektivroman] - TILL SALU
Sandberg, Algot, 1908, Glasögonormen - roman för Dagen [detektivroman] - TILL SALU
Stig, Sture, 1908, Sherlock Holmes i ny belysning - [detektivnoveller] - TILL SALU


1909

Cederborg, C. Aug., 1909, På jakt efter sig själf - detektivroman : svenskt original
Falk, Hugo, 1909, Klubben Mörksens Gärningar - svenska detektivhistorier - [2 detektivnoveller & 3 kriminalnoveller] - SÅLD
Lind, Einar, 1909, Kampen om dollars - skildringar ur nutida Amerikaliv - med kartor och talrika illustrationer [äventyrsroman] - TILL SALU


1910

Daelander, Julius, 1910, Juvelskatten - roman [äventyrsroman] - SÅLD
Falkenberg, Ernst, cirka 1910, Grevinnan Gurli eller den hemlösa
Justus, 1910, Mannen med de hundra maskerna - kriminalroman från våra dagar
Stensson, Bo, 1910, Genom hvirflarna - Verklighetsskilddring från Trollhättetrakten - svensk originalroman [kriminalroman] - SÅLD
Stig, Sture, 1910, Nya Sherlock-Holmes historier - [detektivnoveller] - TILL SALU
[anonymt utgiven], 1910, Några blad ur den hvita slafhandelns mysterier i våra dagar - svenskt original


1911


1912


Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Trolle, Thure, 1912, Vedergällning [novellsamling]
(Titelnovellen "Vedergällning" handlar om de moraliska aspekterna på vedergällning, och har inget med den kriminella sidan av vedergällningen att göra. De övriga novellerna har en brokig blandning av teman, men ingen av dem kommer ens i närheten av något som kan kallas kriminallitteratur.)


1913


1914


1915


Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Haraldsson, Harald, 1915, En rysk musikers kärlekssaga - originalroman [kärleksroman med olyckligt slut]
(Boken innehåller visserligen ett svartsjukemord och jakten på mördaren som till slut begår självmord, men hör ej till kriminalgenren.)


1916
1917
1918Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Fexer, Donald O., 1918, En brud ur havet [SF-roman]
(SF-roman inspirerad av En världsomsegling under havet.)


1919


Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Colljin, Gustaf, 1919, Den blå timmen - roman [roman]
(Roman utan anknytning till kriminalgenren. Boken finns med i Hedman-Morelius, Ivan, 1986, Kriminallitteratur på svenska 1789-1985.)


1920


1921
1922
1923


1924
1925
1926
1927
1928
1929


1930


1931


1932
1933


1934


1935


1936
1937
1938
1939
1940


1941
1942
1943
1944


1945
1946
1947


1948
1949
Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Tornado, Jean, 1949, Ketty Kulströms äventyr i Paris - roman [nyckelroman i sedeskildringens form]
(Boken finns med i Vigren, Jim, 2013, Illustrerad prisguide över Svensk spänningslitteratur 1837-2000.)


1950


1951


1952
1953
1954


1955
1956
1957
1958
1959


1960


1961
1962


1963
1964


1965


1966
1967


1968
1969
1970
1971
1972
1973


1974


1975


1976
1977


1978
1979
1980


1981
1982
1983


1984


1985
Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Lundström, Evert, 1985, Kullagerkriget - thriller [krigsroman]
(Boken finns med i Hedman-Morelius, Ivan, 1986, Kriminallitteratur på svenska 1789-1985, samt i Vigren, Jim, 2013, Illustrerad prisguide över Svensk spänningslitteratur 1837-2000.)


1986


1987
1988
1989
1990
1991


1992


1993


1994Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Johansson, Kjell, 1994, Följa John [hör ej till kriminalgenren]
(Även om baksidestexten antyder att det är en spänningsroman, så hör den absolut inte till kriminalgenren. Den är inte ens spännande.)


1995


1996
Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Tibblin, Gösta, 1996, Landet Lagom - en sjukvårdsthriller [politiisk vision? / politiskt program?]
(En delvis ironisk klagoskrift över den svenska sjukvårdens organisation och/eller en politisk vision, som författaren har upphöjt till benämningen "en sjukvårdsthriller" genom att låta fyra nynazister slå ihjäl ett av landstingsråden med baseballträn. Den här boken hör ej hemma i kriminallitteraturen.)


1997
1998
1999
2000


2001
2002
2003


2004


2005


Följande böcker är ej kriminallitteratur:
Persson Henkel, Margaretha, 2005, I mossa dold [roman om ångest]
(En vådaskjutning under älgjakten. Sonen till ett par östeuropeiska bärplockare dör. Jägarna begraver honom i skogen...
Sedan handlar hela boken om hur de inblandade mår psykiskt dåligt, både före och efter vådaskottet, och om deras sexuella relationer. Detta kan inte anses vara kriminallitteratur, ens i begreppets vidaste bemärkelse.)


2006
2007


2008
2009


2010


2011
2012
2013


2014


2015