Svensk kriminal- och äventyrslitteratur

INTERNET-LIGHT =
Inga cookies, inga Javaskript, ingen Flash-player eller någon annnan skit.
Endast ren hederlig HTML-kod med frames, från början av 1990-talet, som laddar snabbt även på gamla datorer.
Bilderna är anpassade för 96 dpi skärmupplösning (= skala 1:1)
och miniatyrbilderna är då i skala 1:4.


Böcker till salu:
P.g.a. att jag planerar att flytta utomlands när jag går i pension, har jag redan nu börjat sälja böcker ur min samling.
Du ser under titeln på respektive bok om den är till salu (eller redan såld).
Mejla mig direkt till adressen som du finner i vänsterkanten, om du vill köpa någon bok, så kan vi troligen komma överens om ett pris.
OBS! Det går ej att kopiera mejl-adressen, eftersom den är inlagd som en bild, utan du måste själv skriva in adressen till ditt mejlprogram.
Också de övriga böckerna är till salu, även om jag ännu ej hunnit lägga in TILL SALU-texten på respektive sida.


Svenska Deckarsidorna är ett litet försök att spegla en del av den svenska kriminallitteraturens historia.
På sikt hoppas jag även att sidorna ska kunna fungera som en guide för dem som samlar deckare och övrig kriminallitteratur. Jag har (i alla fall tills vidare) endast med den kriminallitteratur som kommit ut i bokform, alltså ej deckarmagasin och kioskhäften. Möjligen kommer dessa med någon gång i framtiden.
Även thrillers och äventyrsromaner som genremässigt ligger nära kriminallitteraturen har medtagits, liksom fackböcker om kriminallitteratur, romaner baserade på verkliga kriminalfall och en del facklitteratur som berör verkligheten bakom fiktionen.
Jag tar även med vissa böcker av utländska författare, vilka berör svenska brott som t.e.x. Kreugermordet, Hajby- och Kejne-affärerna, Palmemordet m.fl. Dessutom medtager jag böcker som är skrivna av svenska/svenskfödda författare, men som först publicerats på annat språk än svenska, innan en svensk upplaga utgivits.
Recensionerna är mina personliga synpunkter och är inte avsedda som något annat än mitt eget tyckande.
Sidorna är under konstruktion. Fortsättning följer...